Râsapâsinj 1972

Râsapâsing af Laurits Wessel blev det første stykke i den nye forenings regi. Stykket blev genoptaget 1954, efter at Wessel i mellemtiden havde nedlagt forbud mod opførelse medens han havde embede som præst.                                                        For instruktion stod Vagn Christoffersen.

20150603_1316521

      

  

Materiale fra Hanne Christoffersen

Billeder fra første gang stykket blev spillet

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.